BEN je mee? – BEN gebouwen vanaf 2021.

Bijna-energieneutraal bouwen of BEN woningen zullen vanaf 2021 de nieuwe “standaard” norm worden voor nieuwe gebouwen. Het bouwen volgens deze BEN-principes wordt verplicht bij bouwaanvragen vanaf 2021 voor alle gebouwen. Zowel een residentieel project, kantoorgebouw, school, ziekenhuis als winkelcentra zal met deze regelgeving rekening moeten houden.

Wat met mijn huidige bouwaanvraag?

EPB eisen worden steeds bepaald op basis van de bouwaanvraag datum. Als u uw bouwaanvraag recent ingediend hebt, zal in functie van het type gebouw een EPB eis en E-peil van toepassing zijn. Momenteel zijn enkel E-peil eisen van toepassing voor woningen, appartementen, serviceflats, studentenwoningen, scholen en kantoren. Andere gebouwen dienen vanaf volgend jaar, 1 januari 2017, te voldoen aan een specifiek project geboden E-peil. Voor uw huidige bouwaanvraag zullen dus de eisen van dit moment van toepassing zijn. EPB eisen kunnen teruggevonden worden op http://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen.

Kan ik nu ook voldoen aan BEN?

Het behalen van BEN eisen is verplicht vanaf 2021, maar u kan nu zeker ook al voldoen aan deze eisen. BEN eisen zijn niet voor elk gebouw of project gelijkaardig. Wooneenheden behalen een BEN eis als het E-peil E30 is, kantoren en scholen zijn BEN gebouwen als het E-peil E40 is. De BEN eisen voor de nieuwe indelingen zoals restaurant, winkels, ziekenhuizen,…. zijn momenteel nog niet gekend. Deze zullen verduidelijkt worden bij het in voege treden van de nieuwe eisen op 1 januari 2017.

Welk voordeel heb ik nu met BEN eisen?

Wie voorloopt om de standaard BEN eisen, kan rekenen op een extra beloning. Als eerst zal uw woning een gunstig energieverbruik hebben. Verwarming, ventilatie, koeling en sanitair warm water worden tot een minimaal aandeel gereduceerd. Het resterende aandeel energie kan met groene energiebronnen opgewekt worden. Naast het voordelige energieverbruik zijn er nog bijkomende voordelen bij BEN gebouwen. Afhankelijk van het bereikte E-peil zijn er voor BEN projecten stevige premies ter beschikking, kan er een korting op de onroerende voorheffing verkregen worden EN wordt bij sommige banken een voordelige lening uitgeschreven. BEN bouwen kan zeker een voordeel bieden voor u als bouwheer en gebruiker.

Waarmee start ik om een BEN gebouw te bouwen?

Een BEN gebouw komt niet met een vingerknip tot stand. Een combinatie van goede isolatiekeuzes, voordelige verwarming, doordacht uitgewerkt ventilatiesysteem, een goede luchtdichtheid en een bijkomende groene energiebron kunnen samen een BEN gebouw vormen. Samen met uw architect, aannemer en EPB verslaggever kan u als bouwheer meedenken in het BEN verhaal. Sommige aannemers, architecten en EPB verslaggevers hebben zich bij het VEA laten erkennen als BEN-voorlopers.

Vraag vrijblijvende informatie op om uw project BEN te maken.
Vraag hier meer informatie