Casco gekocht, hoe moet het nu verder?

Nieuwbouw panden kunnen volledig afgewerkt aangekocht worden van een promotor – bouwheer. Maar evengoed is het mogelijk om enkel het casco pand aan te kopen. De koper krijgt hierbij de vrijheid om de volledige inrichting naar eigen behoeften, stijl en smaak af te werken. Een eigen interieur, eigen ontwerp, eigen indeling, kortom alles naar wens van de koper die zelf kan beslissen.

Maar kan u voor bepaalde zaken wel zelf beslissen? Zijn er speciale eisen voor technieken opgelegd?, Moet de koper nog extra isoleren? Wij proberen hierbij u alvast een eerste richting mee te geven.

Waar moet ik als koper op letten?

Als koper hou je best rekening met een aantal wettelijke verplichtingen. Er zijn tal van zaken waarmee je rekening moet houden: allerhande keuringen voor water, gas, elektriciteit, nog een bijdrage voor de gemene delen – de syndicus kosten EN zelf nog instaan voor uw EPB dossier.

Vele kopers zijn hiervan niet op de hoogte en vallen uit de lucht bij het ontvangen van een aangetekende brief van het Vlaams energieagentschap. Allemaal goed en wel denkt u dan, dit is voor de promotor, de bouwheer, ik heb niet veel te maken hiermee, of niet? Uw mening kan veranderen als u na 2 maanden een nieuwe brief in de bus ziet vallen met een aanmaning en bijhorende 1e boetes. Zou ik dan toch zelf moeten alles afwerken?

Ben ik als koper dan verplicht om zelf het EPB dossier af te werken?

In 90% van de gevallen is het antwoord om deze vraag: JA. Als koper van een casco pand bent u zelf verantwoordelijk voor het afwerken van het EPB dossier.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) stelt dat de houder van de stedenbouwkundige vergunning verantwoordelijk is voor het EPB verhaal. Dit kan de bouwheer zijn, maar u kan deze ook doorgekregen hebben via de notariële akte.

TIP: kijk zeker even uw notariële akte na wat er vermeld wordt over de EPB overdracht en dossierafwerking.

Vind u in uw akte niet veel terug, of is dit alles wat te vaag omschreven: kort komt het op het volgende neer:

Het afwerken van het EPB dossier zal afhankelijk wie de verkoper en wie de koper van het pand is. Enkele kleine verschillen zit tussen de aankoop in natuurlijke naam of op uw vennootschap:

Graag gratis hulp bij het uitzoeken van deze verplichting – vul dit contactformulier in.

  • Ik koop pand aan in privé (natuurlijke) persoon:
    • Als de aankoop van een andere privé persoon komt dan zal u zelf moeten instaan voor de EPB eindaangifte
    • Als de aankoop van een vennootschap komt, moet u geen EPB afwerken, TENZIJ volgende er in de akte vermeld staat dat u deze verantwoordelijkheid op u krijgt.
  • Ik koop pand aan in op de eigen firma:
    • Bij aankoop met de eigen firma moet u altijd zelf instaan voor de EPB eindaangifte. De overheid gaat er vanuit dat u als professioneel de wetgeving voldoende onder te knie hebt om dit te weten en dus ook zelf af te werken.

Casco pand gekocht, wat moet ik nu juist afwerken?

Als u als koper zelf instaat voor het afwerken van de EPB eindaangifte, het opmaken van een EPB certificaat, verlangt het VEA van u een samengevat rapport van alle gebruikte isolatiematerialen en geplaatste technieken. Deze kan u verkrijgen bij de respectievelijke aannemers die alles verzorgd hebben. Voor de materialen die geplaatst zijn in een vorige fase, moet u deze gegevens verkrijgen van de vorige bouwheer. U kan namelijk enkel zelf instaan voor de eigen geplaatste zaken.

Met alle verzamelde gegevens neemt u nu een erkende EPB verslaggever onder de arm die samen met u alles correct rapporteert bij het Vlaams Energieagentschap.

Graag hulp bij uw EPB eindaangifte,
neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.