Voor bouwaanvragen vanaf 01 januari 2016 is het verplicht in het kader van de energie regelgeving (EPB wetgeving) om een ventilatie verslaggever aan te stellen voor residentiële gebouwen.
Bij nieuwbouw of ingrijpende renovatieprojecten is het verplicht om een ventilatie verslaggever aan te stellen om uw ventilatie te begeleiden en op te volgen.

De ventilatie – verslaggeving is verplicht voor alle ventilatie types (A, B, C en D ventilatie systemen) en wordt opgesplitst in 5 grote blokken:

Ventilatieverslaggever Coördinator:
De ventilatie coördinator speelt een overkoepelende rol in het ventilatie dossier. Deze persoon beheert het volledige ventilatie dossier + vraagt na de werken het ventilatie conformiteit attest op, waarbij de kwaliteitsgarantie bepaald werd volgens de normeringen.

Ventilatieverslag voorontwerp:
Het ventilatie voorontwerp voorzien, op basis van de voorkeur van de bouwheer, een algemeen ventilatie ontwerp op basis van het huidige ontwerp. De mogelijke tracé van de leidingen, toevoer, afvoer, doorvoer worden vermeld op plannen + de noodzakelijke debieten volgens normering.

Verslaggeving regelbare toevoer en afvoer openingen:
De regelbare toevoeren worden gerapporteerd op basis van de werkelijk geplaatste ventilatie roosters in de woning

Verslaggeving doorvoer openingen:
Alle doorvoeropeningen (meestal spelen onder de binnendeuren) worden op de werf opgemeten en in een verslag gezet.

Verslaggeving mechanische ventilatie:
De mechanische debieten worden opgemeten met een geijkt en genormaliseerd debiet meettoestel. De verscheidene gemeten debieten worden in een verslag gezet die gebruikt wordt in de EPB regelgeving.

Belangrijke opmerking:

De ventilatie verslaggeving is een verplicht onderdeel van de energiewetgeving. Zonder ventilatieverslag is het niet mogelijk om een EPB startverklaring en EPB eindaangifte af te leveren.